Wat betekent astma?

Bij astma zijn de luchtwegen vaak ontstoken en daardoor vernauwd. Kinderen met astma hebben erg prikkelbare luchtwegen en zijn vaak allergisch voor stof, dieren of stuifmeel. Astma en allergieën kunnen erfelijk zijn. Als kinderen ouder worden, nemen de klachten meestal af. Bij een ernstige vorm van astma of longproblemen bestaat de mogelijkheid dat kinderen niet over de klachten heen groeien.

Hoe vaak komt astma voor bij kinderen?

Ongeveer 5 tot 15 % van de Nederlandse kinderen heeft in meer of mindere mate last van astma.

Welke risicofactoren zijn er?

Kinderen van rokende ouders hebben op latere leeftijd een grotere kans op astma.

Wat zijn de symptomen en klachten van kinderen met astma?

Hoesten, piepen bij het ademhalen en kortademigheid zijn symptomen van astma. Kinderen met astma hebben problemen met bewegen en hebben vaak ook een minder goede conditie.

Sporten is lastig. Uw kind kan bepaalde oefeningen bij gym niet meedoen en daardoor buiten de groep vallen. Hierdoor kan uw kind het plezier in bewegen verliezen, terwijl bewegen juist erg belangrijk is. Veel kinderen hebben last van inspanningsastma. Uw kind is dan extra benauwd en piept bij het ademhalen.

Als uw kind ernstige astma heeft, kan dat invloed hebben op de stand van de ribben en rug. Vaak gebeurt dit op het moment dat uw kind benauwd is.

Wat is er aan de klachten te doen?

Astma is niet te genezen, maar door een goede behandeling worden de klachten vaak wel beheersbaar. De kinderfysiotherapeut kan u hierbij helpen.

U wilt natuurlijk dat uw kind zo min mogelijk last heeft van zijn of haar astmatische klachten. Door te letten op enkele kleine punten, draagt u hier zelf aan bij.

Wat kan ik doen?

Voor kinderen met astma is het belangrijk dat er geen prikkelende stoffen in hun omgeving zijn. Het is erg belangrijk dat er niet wordt gerookt in huis of in de buurt van uw kind. Probeer ook meubels in uw huis te plaatsen die weinig stof of pluis veroorzaken.

Verder kunt u uw kind helpen om gecontroleerd te bewegen. De fysiotherapeut kan u en uw kind daarbij ondersteunen. Ook kunt u uw kind begeleiden bij het medicijngebruik en bij het herkennen van en omgaan met klachten.

Wat doet de fysiotherapeut en welke specialist kan mij behandelen?

De kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Bloemendaal geeft u meer informatie over astma en de behandeling. Daarnaast ondesteunt de kinderfysiotherapeut uw kind bij het krijgen van een betere conditie en probeert uw kind weer plezier te geven in bewegen.

Als uw kind met inspanningsastma op de goede manier medicijnen gebruikt, kan uw kind sporten. De kinderfysiotherapeut kan u informeren welke sporten geschikt zijn en leert uw kind klachten te herkennen en daarmee om te gaan. Uw kind moet dan wel een goede warming-up doen en de ademcontrole toepassen. Door gerichte begeleiding van de kinderfysiotherapeut kan uw kind beter bewegen.

De behandeling van de fysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut stelt in het begin vragen om een beeld te krijgen van de klachten en kijkt dan welke hulp hij kan bieden. Daarnaast voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De kinderfysiotherapeut stelt meestal een behandelplan op en bespreekt daarna met u het verloop van die periode.

De kinderfysiotherapeut leert uw kind huf- en hoesttechnieken aan. Veel kinderen vinden het namelijk moeilijk om op een goede manier te hoesten. Bij huffen ademt uw kind krachtiger uit terwijl de keel open blijft. Het is ook belangrijk dat uw kind leert om iedere dag oefeningen te doen en medicijnen in te nemen.

Tot slot is het belangrijk dat uw kind de symptomen van de klachten herkent. Als uw kind controle heeft over de klachten, groeit het zelfvertrouwen. Uw kind zal minder bang zijn om zich in te spannen en dat is weer goed voor de behandeling.

Wat kost de behandeling en ben ik ervoor verzekerd?

De tarieven die wij in rekening brengen voor een behandeling vindt u hier. Deze behandeling wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Of deze vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt volledig van uw type zorgpolis af. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar nagaan.

Fysiotherapie Bloemendaal

Maak direct een afspraak