Verstuikte enkel of enkelblessure

Maak direct een afspraak

Wat verstaan we onder een verstuikte enkel?

Zodra u uw voet te ver naar de buiten- of binnenkant beweegt, ontstaat het risico op verstuiking (verzwikking). Normaal gesproken zit er een gewrichtskapsel om het gewricht dat samen met de pezen en enkelbanden zorgt voor een stabiele enkel. Bij een enkelverstuiking, rekken (meestal) de buitenste enkelbanden uit en ontstaan er kleine scheurtjes. Dat leidt tot een verzwikte enkel. Tijdens de verzwikking heeft u mogelijk gevoeld dat er iets scheurde of knapte.

Bij wie komt de blessure voor en hoe vaak?

In 2012 ontstonden in totaal 770.000 enkelblessures tijdens het sporten. Dit is 17% van de jaarlijkse sportblessures. Enkelblessures zijn daarmee na knieblessures de meest voorkomende sportaandoeningen. Voor bijna 40% van de enkelblessures blijkt medische behandeling nodig.

Welke risicofactoren zijn er?

De kans op een verstuikte enkel neemt toe als u:

  • een minder goed gevoel voor evenwicht heeft
  • al eerder een verstuikte enkel had
  • loopt, wandelt of sport op ongelijke ondergrond (of bij het verstappen)
  • een sport beoefent met soms stevig fysiek contact zoals volleybal of (zaal)voetbal

Klachten en symptomen bij een verstuikte enkel

Staan en lopen met een verstuikte enkel is pijnlijk en moeilijk. Door een bloeduitstorting kan de enkel blauw kleuren en dik aanvoelen.

Wat is er aan de klachten te doen?

Ter voorkoming van een langdurige enkelbandblessure moet u in het begin rusten en zo min mogelijk lopen. Zorg voor goed passende schoenen en beoefen tijdens de blessure geen risicovolle zaal- en contactsporten.

Als u niets doet aan een verstuikte enkel, neemt u het risico dat de enkelbandblessure chronisch wordt. De kracht in de enkel zal afnemen waardoor de enkel minder stabiel wordt of het uithoudingsvermogen achteruit gaat. Neem daarom op tijd contact op met uw arts of fysiotherapeut als de pijn blijft toenemen, de enkel erg instabiel of stijf is of u het gevoel hebt dat het gewricht blokkeert.

Behandeling van de enkelblessure

Probeer de enkel zo snel mogelijk te koelen na de verstuiking om zwelling tegen te gaan. Het liefst nog met de schoen aan, omdat dit de zwelling beperkt en om ervoor te zorgen dat de schade niet verergert (indien er sprake is van een breuk). Koel de enkel 15 tot 20 minuten met ijs of met koud stromend water. Wikkel het ijs dan wel in een theedoek of washandje om bevriezing te voorkomen en herhaal dit vier tot vijf keer. Als u na het koelen nog steeds veel pijn heeft of u nog niet kunt steunen op de enkel, raden wij u aan een bezoek te brengen aan uw huisarts, fysiotherapeut of de afdeling Spoedeisende Hulp.

Ook kunt u het volgende ondernemen:

  • leg de enkel hoog om de zwelling af te laten nemen
  • laat de enkel rusten tot de ergste zwelling is verdwenen
  • draai rondjes met uw tenen of voet: dit dringt de zwelling terug, stimuleert de doorbloeding en voorkomt stijfheid aan de enkel
  • Als u een enkele dagen na de ‘misstap’ weer normaal op uw enkel kunt staan en weer kunt lopen, mag u de enkel gewoon belasten tijdens dagelijkse bezigheden.

Wat kan de fysiotherapeut doen en welke specialist kan mij behandelen?

Als u bovenstaande adviezen hebt opgevolgd en er geen snel effect optreedt, is het verstandig een afspraak te maken met Fysiotherapie Bloemendaal. Dit versnelt uw revalidatieproces. Ook met chronische klachten kunt u worden geholpen. De fysiotherapeut kan u oefeningen geven en kijken of versteviging van de enkel nodig is.

De behandeling van de fysiotherapeut

Bij een lichte tot matige verstuiking van de enkel is het belangrijk de pijn en zwelling  af te laten nemen. De fysiotherapeut kan daarom een zwachtel aanbrengen of u het advies geven een elastische kous te dragen.

Bij een zwaardere blessure is ondersteuning nodig van tape, een brace of een spalk. Een ernstige enkelverstuiking kan behandeld worden met kortdurend gipsverband gevolgd door een tapeverband of – in uitzonderlijke situaties – een operatie.

Wat zijn de kosten van de behandeling en ben ik ervoor verzekerd?

De tarieven die wij in rekening brengen voor een behandeling vindt u hier. Deze behandeling wordt  maximaal 1 jaar vanuit de basisverzekering vergoed. Echter komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening of kunnen worden gedekt door de aanvullende verzekering. Dit hangt volledig van uw type zorgpolis af. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar nagaan.

Fysiotherapie Bloemendaal

Maak direct een afspraak