Fysiotherapie Bloemendaal

Maak direct een afspraak

Fysiotherapie en de verzekering

In Nederland hebben we een basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Er kan kortweg worden gesteld dat fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, máár beperkt. Een goede aanvullende verzekering, waarin wordt voorzien in voldoende fysiotherapie behandelingen, is daarom aan te raden. Het kost u géén Eigen Risico wanneer u gebruik maakt van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering.

Basisverzekering

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie slechts gedeeltelijk vergoed. Bij sommige aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de twintigste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.

De eerste negen fysiotherapiebehandelingen met betrekking tot urine-incontinentie worden uit de basisverzekering vergoed. Het betreft bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Vraag aan de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Voor kinderen en jongeren tot achttien jaar geldt als basisregel dat de eerste negen behandelingen fysiotherapie door de basisverzekering gedekt worden, met de mogelijkheid van nog negen aanvullende behandelingen als de eerste negen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Wanneer meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor sommige aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

De basisverzekering (en dus niet de aanvullende verzekering) heeft een verplicht Eigen Risico. Het verplichte Eigen Risico is in 2013 € 350 per jaar. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen (met uitzondering van huisartsenzorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risicogroepen) u eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Aanvullende verzekering

Het kan dus zijn dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening terwijl die helemaal niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook verschillen per jaar. Wij adviseren een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan namelijk makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de fysiotherapeut.

Kies uw zorgverzekeraar met beleid. Er zijn flinke verschillen in de wijze waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bestudeer uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis onvoldoende toereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Zodra dat is gedaan, hebt u tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering uit te zoeken en aan te vragen.

Verzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering geldt dit echter niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Dit kan extra tijd kosten, dus houd hier rekening mee. Fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht Eigen Risico.

Kijk ook op de website kiesbeter.nl.

Fysiotherapie Bloemendaal

Maak direct een afspraak