Cranio sacraal therapie

Maak direct een afspraak

Wat is cranio sacraal therapie?

Cranio-Sacraal Therapie is een prachtige ondersteuningsvorm die mensen helpt de oorzaak van hun klachten te vinden en bij de oorsprong te behandelen. In de Cranio-Sacraal Therapie gaan we er van uit dat de mens een totaliteit is van diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Pas als al deze lagen zowel op bewust als onbewust niveau ‘geheeld’ en verbonden worden, zul je als mens in alle opzichten optimaal in je vel gaan zitten en van daar uit je maximale potentieel gaan bereiken. Dit geldt uiteraard voor zowel jong als oud.

Bij welke klachten is Cranio-Sacraal Therapie effectief?

Onverwerkte blokkades in één van de lagen, ongeacht of dit nu op fysiek of emotioneel niveau is, zullen op den duur altijd doorwerken naar de andere lagen en zo het algehele welbevinden en functioneren beïnvloeden. Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten of moeheid, maar bijvoorbeeld ook in problemen op emotioneel niveau of bij het aangaan of onderhouden van relaties. Bij kinderen kan het zich bijvoorbeeld uiten in veel huilen of in ontwikkelingsstoornissen, in hyperactief gedrag, faalangst, éénkennigheid of in slecht slapen.

Zelfherstellend vermogen activeren met Cranio-Sacraal Therapie

Omdat wij in de Cranio-Sacraal Therapie de mens als een geheel beschouwen, is het voor ons in eerste instantie ook niet van belang of de oorzaak van de klachten van (overwegend) fysieke of emotionele aard is. Het gaat er om dat het zelfherstellend vermogen dusdanig gestimuleerd wordt, dat de innerlijke kracht van de cliënt wordt aangesproken en hij of zij vervolgens (weer) in staat is om de aanwezige blokkades van lichamelijke en/of emotionele aard te ‘overwinnen’. Op die manier kan oude onverwerkte lading verwerkt worden, kunnen oude patronen doorbroken worden, en kun je weer lekker in je vel gaan zitten!

Het is namelijk zo, dat alles wat we meemaken opgeslagen wordt in ons bindweefsel. Ter illustratie: als wij zien dat er een fietser in volle vaart op ons afrijdt en wij niet meer op tijd kunnen wegspringen, dan zal op dat moment niet alleen de fysieke kracht die vrijkomt bij de botsing, maar ook de emotionele kracht van bijvoorbeeld schrik, boosheid en pijn in ons bindweefsel worden opgeslagen.

Fysiotherapie Bloemendaal

Maak direct een afspraak