Oncologie fysiotherapie

Maak direct een afspraak

Het belang van bewegen

Aan een oncologische behandeling kan het zo zijn dat u nog restverschijnselen hebt overgehouden. Vaak wordt gedacht dat het dan beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden, maar het tegenovergestelde is waar.

Het is juist extra belangrijk dat u blijft bewegen. Als er minder wordt bewogen, treden risico’s en klachten eerder op en uw mogelijkheden nemen steeds verder af. Slechts 30 minuten per dag bewegen maakt al een groot verschil.

Speciaal voor mensen die oncologisch behandeld zijn is in verschillende fysiotherapiepraktijken een oncologie beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens de oncologie fysiotherapie begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid u op een verantwoorde manier naar een actieve leefstijl.

Voor wie is het bedoeld?

  • Patiënten die een medische behandeling (operatie, bestraling en/of chemotherapie) hebben ondergaan en daarna kampen met een sterk verlaagde belastbaarheid en die symptomen hebben als vermoeidheid, pijn en bewegingsbeperking. Er wordt gewerkt aan het terugkrijgen van kracht, coördinatie en stabiliteit . Verder wordt er aandacht besteed aan het verwerken van de problematiek welke rond uw doorgemaakte ziekte hangt, en het opbouwen van de belastbaarheid, conditie. Tevens wordt er gewerkt aan terugkeer naar werk en het oppakken van sport.
  • Patiënten tijdens een chemokuur; er wordt gewerkt aan het beperken van conditieverlies en het verminderen pijnklachten.
  • Patiënten die blijvende gevolgen overhouden als uw ziektebeeld het karakter heeft gekregen van een chronische ziekte; er wordt hulp geboden bij fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt.

Fysiotherapie Bloemendaal neemt deel aan het samenwerkingsnetwerk revalidatie voor oncologische patiënten, georganiseerd door het Spaarne Gasthuis.

Wat levert het Oncologie beweegprogramma op?

Na oncologische behandelingen zijn mensen gebaat bij het herwinnen en onderhouden van een actieve leefstijl. Positieve effecten op de kwaliteit van leven van een actieve leefstijl zijn aangetoond. Het levert een bijdrage aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren (voor recidive) reduceren. Ook neemt het risico op andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, af. En omdat u zich fitter voelt, verbetert de kwaliteit van leven.

Fysiotherapie Bloemendaal

Maak direct een afspraak